• Công ty đông đô
  • Mái sảnh
  • Cao ốc văn phòng
  • Trần nhôm
  • Cửa hàng - Showroom
  • Trần nhôm cell (caro)

Ngoài các sản phẩm trần nhôm, tấm ốp nhôm nhựa, Công ty Đông Đô còn sản xuất, phân phối và thi công các sản phẩm như:

- Trần sợi khoáng

- Nhôm - kính

- Nhôm chắn nắng

- Vật liệu cách nhiệt - chống cháy

...

Một số hình ảnh sản phẩm:

Trần sợi khoáng

 

Nhôm - kính

 

Nhôm chắn nắng

 

Vật liệu cách nhiệt - chống cháy

********************************************************************************************

Trần nhôm Clip-in, trần nhôm alu thả, trần nhôm Lay-in, trần nhôm caro (cell), trần nhôm C-shap, trần nhôm B-shap, trần nhôm G-shap, trần nhôm U-shap, trần sợi khoáng, nhôm chắn nắng, tấm ốp nhôm nhựa (tấm alu), thi công nội - ngoại thất, thi công xây dựng, xây lắp